SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
13

13.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03), članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 26. Statuta općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Socijalnog programa

Članak 1.

U Socijalnom programu Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1a/ 02) mijenja se članak 23. stavak 1. i glasi:

» - socijalni uvjet (obitelj ili samac koji ispunjava uvjete propisane za ostvarivanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pod uvjetom da se grije na drva).«

Članak 2.

Članak 24. stavak 1. mjenja se i glasi:

»Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva može se odobriti na način da se osigura 3 m2 drva, ili da se odobri JNP u iznosu koji odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Malinska-Dubašnica stupit će na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-12

Malinska, 1. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=48&mjesto=51511&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr