SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

35.

Temeljem članka 32. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2007. godine donijelo je

PRORAČUN
OPĆINE LOKVE ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak l.

Proračun Općine Lokve za 2008. godinu sastoji se od

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Proračun Općine Lokve stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. sječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 

Proračun Općine Lokve za 2008. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr