SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

34.

Na temelju članka 14. i 36. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/90) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 37/05 ), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE LOKVE ZA 2007. GODINU

Članak l .

U proračunu Općine Lokve za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 02/07) članak l. mijenja se i glasi

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po skupinama i podskupinama u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2007. godinu povećavaju se odnosno smanjuju, kako slijedi u Općem dijelu.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 10.240.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Lokve za 2007. stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/07-01/03

Ur. broj: 2112-02/2-07-01

Lokve, 22. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

I. IZMJENA PRORAČUNA 2007.

PRIHODI I PRIMICI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna O  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr