SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 69/01 i 129/05) i članka 37. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici 28. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Lokve za 2006. godinu

Članak 1.

Općinsko Vijeće Općine Lokve prima na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda u Rijeci, KLASA: 041-01/07-01/23-6, UR. BROJ: 613-10-07-5 od 11. rujna 2007. godine, o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Lokve za 2006. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 470-03/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-2

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr