SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

48.

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
O TREĆIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA BAKRA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih pozicija i sadrže:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka o Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/08

Ur. broj: 2170-02-02-07-17

Bakar, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Ivana Herceg, v.r.

 

Odluka o trećim izmjenama i dopunama Pro  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=537&mjesto=51222&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr