SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja, opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirati će se iz sredstava prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površine 50.000,00

2. izrada katastarskih izmjera i podloga

za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 366.000,00


ukupno kuna 416.000,00.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknada za koncesije i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje nogostupa »Jarak«

sa zamjenom dotrajalih cestovnih rubnjaka 800.000,00


ukupno kuna 800.000,00.

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirati će se iz prohoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete

Leskova Draga 80.000,00


ukupno kuna 80.000,00.

Članak 5.

Građenje groblja financirati će se iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. obnova pješačkih staza i putova

groblja Kupjak 250.000,00

2. obnova fasade mrtvačnice Ravna Gora 50.000,00

3. unutarnje preuređenje mrtvačnice

Ravna Gora 70.000,00

4. nabava opreme mrtvačnice Ravna Gora 80.000,00

5. izgradnja nadgrobnih okvira 58.000,00


ukupno kuna 508.000,00.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirati će se iz prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje vodovoda

Leskova Draga 120.000,00


ukupno kuna 120.000,00.

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirati će se iz kapitalnih potpora državnog i županijskog proračuna i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih kolektora

sustava javne odvodnje Ravne Gore 1.000.000,00


ukupno kuna 1.000.000,00.

Članak 8.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 353.800,00

2. doprinos za šume 300.000,00

3. kapitalne pomoći iz državnog proračuna 400.000,00

4. kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 500.000,00

5. naknade od koncesije 10.000,00

6. prihodi od prodaje građevinskog

zemljišta 1.360.200,00


ukupno kuna 2.924.000,00.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/47

Ur. broj: 2112/7-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr