SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

43.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

Šah škola »Goranka« Ravna Gora

5.000,00
3.600,00
2.400,00

- stručni rad
- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima
- najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

11.000,00

 

NK »Goranka« Ravna Gora

37.000,00
5.000,00
18.000,00
8.000,00
3.000,00
31.000,00
5.500,00
14.000,00
7.000,00
1.500,00

- troškovi trenera i oružara
- troškovi usavršavanja trenera
- troškovi sudaca i delegata
- troškovi održavanja prostorija i igrališta
- troškovi liječničkih pregleda
- nabava opreme
- najamnina za poslovni prostor
- troškovi prijevoza
- kotizacije i ostala davanja prema NS PGŽ
- materijalni troškovi nastupa

Ukupno:

130.000,00

 

SD »Kupjak« Kupjak

1.000,00
5.000,00
2.000,00
4.500,00
2.500,00

- održavanje nogometnog igrališta
- nabava opreme
- najam dvorane tijekom zimskog perioda
- organizacija turnira povodom Sv. Vida
- kotizacija za sudjelovanje na turnirima

Ukupno:

15.000,00

 

SD »Stara Sušica«

10.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00

- materijalni troškovi nastupa na nogometnim utakmicama
- materijalni troškovi nastupa na malonogometnim turnirima
- materijalni troškovi nastupa na turnirima u boćanju
- materijalni troškovi nastupa na turnirima u streljaštvu
- nabava opreme
- troškovi grijanja prostora u zimskom periodu

Ukupno:

23.000,00

 

PD »Višnjevica« Ravna Gora

2.000,00
7.000,00

- sufinanciranje manifestacije »Hodočašće na Božji studenac«
- izrada novih putokaza na Ravnogorskom planinarskom putu

Ukupno:

9.000,00

 

Streljački klub »Ravna Gora«

10.000,00
5.000,00
2.000,00

- nabava pušaka
- nabava rekvizita
- nabava trenirki

Ukupno:

17.000,00

 

SVEUKUPNO:

325.000,00

 

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2008. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1. program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. do IV. razreda,

2. program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3. program sufinanciranja rada folklorne družine,

4. program sufinanciranja troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 52.550,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:

Namjena

Iznos

- sufinanciranje izborne nastave informatike od I. do IV. razreda

10.548,00

- sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja

14.358,00

- sufinanciranje rada folklorne družine

6.344,00

- sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja,
kako slijedi:
Znanost mladima: biologija, fizika, zemljopis, matematika, hrvatski i engleski jezik, vjeronauk
Ekolozi
Likovnjaci
Pjevački zbor »Brezice«
Glazbena radionica
Literati
Scenska družina
Filolozi
Novinari
ŠŠK: odbojka, stolni tenis, košarka, šah, atletika
Promet
Astronomi
Vunarska radionica
Učenička zadruga


2.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
1.500,00
1.300,00
1.000,00
1.500,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

U K U P N O:

52.550,00

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/24

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Program javnih potreba u školstvu za 200  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr