SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

42.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu za 2008. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Općinu Ravna Gora, a u svezi:

- promicanja i poticanja sporta u cjelini,

- djelovanja sportskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko-rekreativnim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 325.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv udruge

Iznos

Namjena

TSK »Ravnogorac« Ravna Gora

26.000,00
12.000,00
30.000,00
26.800,00
5.200,00

- troškovi trenera
- troškovi pomoćnog trenera
- nabava skijaške opreme
- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima
- najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

100.000,00

 

Šah klub »Goranka« Ravna Gora

3.000,00
2.400,00
14.600,00

- naknade za stručni rad
- najamnina za poslovni prostor
- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima

Ukupno:

20.000,00

 

Članak 4.

Općina Ravna Gora će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja, te redovno održavati sportske objekte iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2008. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/23

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić

 

Program javnih potreba u sportu za 2008.  



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr