SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

39.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 111/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za 2008. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Ravna Gora i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

Naziv udruge

Iznos

Namjena

KUD »Sloga« Ravna Gora

50.000,00
10.000,00
23.500,00
25.000,00
11.500,00

- naknada za dirigenta
- naknada za zamjenika dirigenta, za arhivara i za čišćenje
- nabava novih instrumenata
- materijalni troškovi nastupa
- najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

120.000,00

 

HKD »Gora«

14.000,00
8.000,00
1.200,00
10.400,00
3.000,00
3.400,00

- honorar voditelja tečaja tamburice
- trošak voditelja orkestra
- najamnina za poslovni prostor
- materijalni troškovi nastupa
- nabava odora
- nabava instrumenata

Ukupno:

40.000,00

 

MPZ »Gimpl«

32.000,00
8.000,00

- troškovi voditelja pjevačkog zbora
- materijalni troškovi nastupa

Ukupno:

40.000,00

 

SVEUKUPNO:

200.000,00

 

Članak 4.

Općina Ravna Gora će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Ravna Gora subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Ravna Gora za 2008. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za sufinanciranje obnove sakralnih objekata na području Općine Ravna Gora.

Članak 6.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od posebnog su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2008. godinu.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 8.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/22

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr