SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

38.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o
obavljanju komunalnih poslova

Članak 1.

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati putem ugovora o obavljanju komunalnih poslova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 8/04) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prema postupku utvrđenom u članku 1. Ove Odluke mogu se povjeriti na obavljanje poslovi sljedećih komunalnih djelatnosti:

1. tekuće održavanje nerazvrstanih cesta,

2. zimska služba na nerazvrstanim cestama,

3. skupljanje i odvoz otpada s javnih površina,

4. eko sustav za zbrinjavanje staklene, PET i papirnate ambalaže.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. brojke »1., 3., 4., 5. i 6.« brišu se i dodaju brojke »1., 2. i 3.« a u stavku 2. brojke »2., 7., 8., 9. i 10.« brišu se i dodaje brojka »4.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/51

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr