SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

37.

Na temelju članka 4. stavak 1. točka 1. i članka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/95) u članku 3. riječi »vlastitom pogonu« brišu se.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Trgovačkom društvu »TURMIN« d. o. o. Ravna Gora povjeravaju se na obavljanje sljedeće komunalne djelatnosti:

1. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u dijelu koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina;

3. održavanje javnih površina,

4. tržnica na malo,

5. održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova,

6. javna rasvjeta.«

Članak 3.

Članak 7. briše se.

Članak 4.

U članku 16. stavak 2. riječi »vlastiti pogon« brišu se i dodaju riječi »TURMIN d.o.o.«.

Članak 5.

U članku 17. stavak 2. riječi »vlastiti pogon« brišu se i dodaju riječi »TURMIN d.o.o.«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/50

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr