SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

36.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u sportu za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 49/06) u članku 2. brojka »268.000,00« mijenja se u brojku »291.000,00«.

Članak 2.

U članku 3. u tabeli, u dijelu koji se odnosi na TSK »Ravnogorac« Ravna Gora, brojka »30.000,00« mijenja se u brojku »38.000,00«, a brojka »85.000,00« pod stavkom »Ukupno« mijenja se u brojku »93.000,00«.

U tabeli u dijelu koji se odnosi na NK »Goranka« dodaje se nova stavka koja glasi:

»15.000,00 - troškovi osnivanja kategorije juniora«.

U istom članku pod stavkom »Ukupno« za NK »Goranka« Ravna Gora brojka »120.000,00« mijenja se u brojku »135.000,00«.

Brojka »268.000,00« pod stavkom »Sveukupno« mijenja se u brojku »291.000,00«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/29

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr