SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

35.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju
socijalnog programa za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 49/06) u članku 2. brojka »238.516,00« mijenja se u brojku »248.910,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 35.000,00

- pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 27.000,00

- sufinanciranje Savjetovališta za roditelje 10.392,00

- oprema za novorođenčad 16.000,00

- ostale naknade i pomoći 7.000,00

- socijalne stipendije 32.750,00

- program zdravstvene knjižice djeteta 306,00

- sufinanciranje programa »Rano otkrivanje
raka dojke« 0,00

- naknade za troškove stanovanja 20.000,00

- naknada za ogrjev 6.650,00

- poklon paketi djeci 20.000,00

- pomoć bolesnim i starijim osobama 38.000,00

- prehrana učenika 35.812,00


Ukupno: 248.910,00 kuna«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/28

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr