SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

34.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 49/06) u članku 4. brojka »275.077,00« mijenja se u brojku »304.525,98«, a podaci u tabeli mijenjaju se i glase:

Namjena

Iznos

- bruto plaće za redovan rad:- odgojitelj - 2 djelatnika
- spremačica - 0,5 djelatnika
- kuharica - 5/8 djelatnika
- tajnik
- računovođa
- domar
- ravnatelj
- zamjena spremačice
- zamjena odgajateljice

176.903,00
23.379,00
27.076,00
4.468,00
3.666,00
3.077,00
7.937,00
2.330,00
10.206,89

- ostale naknade zaposlenima: božićnica, regres, dar djeci

17.382,09

- glazbena, engleska i informatička radionica

7.900,00

- naknade za prijevoz na posao i s posla

13.900,00

- intelektualne i ostale usluge

1.812,00

- ostali nespomenuti rashodi (bolovanje)

4.489,00

SVEUKUPNO:

304.525,98

Članak 2.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/27

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr