SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

32.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

TREĆU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06 i 29/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 30.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na

čišćenja javnih površina 240.000,00

3. održavanje javnih površina 314.200,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 525.000,00

5. održavanje groblja 100.000,00

6. javna rasvjeta 270.000,00


ukupno kuna 1.479.200,00.«

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 20.000,00

2. redovno održavanje - krpanje asfalta 4.000,00

3. popravak stare ceste kod Dvorca

Stara Sušica 73.000,00

4. zamjena rubnjaka 10.000,00

5. dobava i postava (zamjena) prometnih

znakova 15.000,00

6. horizontalna signalizacija 20.000,00

7. zamjena rubnjaka i popravak oborinske

odvodnje Ul. I. G. Kovačića 293 - 275 186.000,00

8. popravak nogostupa 12.000,00

9. ostali radovi 10.000,00

10. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 10.000,00

11. zimska služba - čišćenje snijega 144.000,00

12. zimska služba - posipalo za ceste 21.000,00


ukupno kuna 525.000,00.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Javna rasvjeta obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 180.000,00

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 45.000,00

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00

- blagdanska rasvjeta 35.000,00


ukupno kuna 270.000,00.«

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.273.000,00

2. zakup tržnice 13.000,00

3. grobna naknada 100.000,00

4. tekuće potpore PGŽ 16.575,00

5. naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 10.000,00

7. ostali prihodi Proračuna Općine

Ravna Gora 66.625,00


ukupno kuna 1.479.200,00.«

Članak 4.

Ova Treća izmjena i dopuna stupa na danom donošenja.

Klasa: 363-01/07-01/49

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr