SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

31.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o četvrtoj izmjeni i dopuni Proračuna
Općine Ravna Gora za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/06, 12/07, 29/07 i 42/07) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2007. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove Četvrte izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom donošenja, a objavljuju se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/25

Ur. broj: 2112/07-01-07-2

Ravna Gora, 21. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Prora  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr