SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

69.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 14/02, 8/05, 4/06 -pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2008. godini

I.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastukture na području Općine Lovran u 2008. godini za:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javnu rasvjetu

- sanacija odlagališta komunalnog otpada

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Rekonstrukcija i izgradnja

nerazvrstanih cesta

1.1.1 Rekonstrukcija ceste bivša vojarna 50.000,00

1.1.2. Rekonstrukcija ceste Ivulići 182.000,00

1.1.3. Rekonstrukcija ceste u Lignju

Sv. Rok - Šmari 96.000,00

1.1.4. Rekonstrukcija ceste Sv. Rok - Brgujci 32.000,00

1.1.5. Rekonstrukcija ceste Dindići - Liganj 39.000,00

1.1.6. Rekonstrukcija ceste Zaheji 84.000,00

1.1.7. Rekonstrukcija ceste Lokva 40.000,00

1.1.8. Rekonstrukcija ceste

Cvjetni put-Lokva-Vojina 100.000,00

1.1.9. Rekonstrukcija ceste Principi, Brajdina,

Brindić 160.000,00

1.1.10. Rekonstrukcija ceste u Lignju

(uz z.č. 2675 i 2676) 50.000,00


Ukupno nerazvrstane ceste 833.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 833.000 kn iz komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta,

trgovi, pješačke staze, zelene površine

2.1.1. Uređenje obalnog puta Lovran

- Postava brončane ograde 500.000,00

2.1.2. Uređenje javnih površina uz obalni put 50.000,00

2.1.3. Rekonstrukcija parka »Đure Salaja« 124.000,00

2.1.4. Izgradnja nogostupa kod sjemeništa 100.000,00

2.1.5. Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma 60.000,00

2.1.6. Sanacija zida Put Školarovo 120.000,00

2.1.7. Izgradnja sustava za navodnjavanje

Dr. N. Cara 24.000,00

2.1.8. Izgradnja nogostupa V.C. Emina 150.000,00

2.1.9. Izgradnja sustava za navodnjavanje

parka Staro groblje II. dio 90.000,00

2.1.10. Rekonstrukcija pješačkog puta Kalvarija 24.000,00

2.1.11. Rekonstrukcija pješačkog puta J. Jurčića 16.000,00

2.1.12. Sanacija stepeništa i parkirališta

kod Konzuma 24.000,00

2.1.13. Izgradnja rampi za invalide 22.000,00

2.1.14. Postava ograde nogostupa Dr. N. Cara 24.000,00

2.1.15. Izgradnja nogostupa Dr. Nilo Cara 24.000,00

2.1.16. Sanacija izvorišta »Curak«

Lovranska Draga 40.000,00


Ukupno nogostupi, obalni put,

parkirališta, trgovi, pješaćke staze,

zelene površine 1.392.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.252.000,00 kn iz komunalnog doprinosa i 140.000,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju,

Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji:

3.1.1. Izgradnja javne rasvjete u

Lovranskoj Dragi 24.000,00

3.1.2. Izgradnja javne rasvjete u Medveji 18.000,00

3.1.3. Izgradnja javne rasvjete kod »Konzuma« 24.000,00

3.1.4. Izgradnja javne rasvjete stepeništa

Omladinska - Dr. N. Cara 24.000,00

3.1.5. Izgradnja javne rasvjete kod crkve

Sv. Nikole 23.000,00

3.1.6. Izgradnja javne rasvjete parkirališta

V. C. Emina 15.000,00

3.1.7. Izgradnja javne rasvjete puta 43. ist. div.

(kod broja 34) 22.000,00

3.1.8. Izgradnja javne rasvjete puta

Brajdice - Liganj 54.000,00

3.1.9. Izgradnja JR u Lignju 23.400,00

3.1.10. Izgradnja JR u Tuliševici 22.500,00

3.1.11. Izgradnja dekorat. rasvj. Sv. Trojstva,

Sv. Jurja i kule 95.000,00

3.1.12. Izgradnja JR »Brajdice« (kamenar) 24.000,00

3.1.13. Izgradnja javne rasvjete Lovran 22.000,00


Ukupno javna rasvjeta 390.900.00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 390.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

4.1. Izgradnja vodoopskrbe 2.700.000,00


Ukupno opskrba pitkom vodom 2.700.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 2.700.000,00 kn iz sredstava Proračuna (500.000,00 sredstva PGŽ i 2.200.000,00 ostala sredstva).

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu

zaštite od onečišćenja mora 1.300.000,00


Ukupno odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda 1.300.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.300.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije 300.000,00


Ukupno odvodnja atmosferskih voda 300.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 300.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

6. SANACIJA ODLAGALIŠTA

6.1. Sufinanciranje programa sanacije

odlagališta komunalnog otpada

»Osojnica« 200.000,00


Ukupno sanacija odlagališta 200.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 200.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

II.

7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 2.475.900,00

- ostala sredstva Proračuna 2.840.000,00

2. Ostali izvori sredstava

- od namjenskog povećanja cijene vode 1.300.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 500.000,00


Ukupno: 7.115.900,00

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/61

Ur. broj: 215602-01-07-1

Lovran, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr