SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

61.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 142/02, 08/ 05, 04/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007 godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2008. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- djelovanjem Zajednice sportskih udruga na području Općine,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja,

- sportsko-rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanje psihofizičke sposobnosti stanovništva,

- stručnim radom u sportu,

- vrhunskim sportom,

- brigom o sportskim objektima.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

1. Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad mnogobrojnih »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje uključivanje mladih u sportske aktivnosti i razvoj sporta u cjelini.

2. Zajednica sportskih udruga u svom djelokrugu posebice je dužna utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja sporta na području Općine Lovran i usklađivati aktivnosti svojih članova, skrbiti o vrhunskim sportašima te sudjelovati u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za velika međunarodna natjecanja, organizirati manifestaciju »sportaš godine« te skrbiti o ostvarenju programa javnih potreba, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće.

3. Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i zajednica koje djeluju na području Općine Lovran: Hrvatski nogometni klub »Lovran«, Jedriličarski klub »Istra« Lovran, Streljački klub »Kobac« Lovran, Športski ribolovni klub »Zubatac« Lovran, Tenis klub »Lovran«, Boćarski klubovi »Lovran«, »Liganj« i »Lovranska Draga«, Šahovski klub »Lovran«, Športski klub »Galeb« pri osnovnoj školi »V. C. Emin« u Lovranu, Zajednica športskih udruga Lovran, Trekking - rafting - skiing klub T.R.I.S., Brdsko - biciklistički klub »Marun« i My Tennis.camp.

4. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provodi sportska udruga Planinarsko društvo »Knezgrad« prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti stanovništva i unapređenja ekologije.

5. Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2008. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

6. Vrhunski sport zastupljen je u Općini putem članova ŠRK »Zubatac« Lovran. Poznato je da su Lovranski udičari redovito članovi reprezentacije Hrvatske i to u više kategorija, te da Postižu svjetski priznate rezultate i redovito su među prvima i to u europskim i svjetskim razmjerima.

7. U toku 2008. godine nastavit će se rješavanje imovinsko-pravnog statusa objekata sporta.

Članak 3.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Lovran za 2008. godinu za zadovoljavanje javnih potreba u športu temeljem Kriterija za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u športu, način njihovog raspoređivanja i praćenja njihovog korištenja ostvarit će se putem Zajednice sportskih udruga Lovrana.

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2008. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-07-64

Lovran, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr