SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

59.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 142/02, 08/05, 04/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007 godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran, a u svezi sa:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općeg značaja,

- poticanjem i organiziranjm tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem i organizacijom muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem uspješnih i darovitih učenika i studenata.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Lovran utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Lovran u 2008. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu lovranskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom.

1.1. PUHAČKI ORKESTAR - predviđena sredstva pratit će program osnovne djelatnosti društva kao i sufinanciranje drugih manifestacija od interesa Općine Lovran.

1.2. KUD »LOVOR« LOVRAN - transferiranim financijskim sredstvima pratit će se osnovna djelatnost društva.

1.3. »TORONJERA« - društvu koje njeguje i razvija karnevalske običaje sufinancirat će se redovan rad,

kao i tardicionalna karnevalska povorka.

1.4. »IN BAMBO VERITAS« - društvu koje njeguje i razvija karnevalske običaje sufinancirat će se tradicionalna karnevalska povorka.

1.5. Udruga »OGNJIŠĆE« - očuvanje kulturne baštine gornjeg kraja (graditeljske, etnografske, arheološke i folklorne).

2. GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST - u prostorijama Galerije Laurus održavat će se izložbe djela likovne umjetnosti, domaćih i stranih umjetnika u organizaciji Općine Lovran.

3. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2008. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenim scenama, u Kinu Lovran te u Galeriji Laurus u sklopu Kulturnog ljeta, kao i predstave za djecu vrtića i škole.

4. KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST - sredstvima Proračuna Općine Lovran osigurat će se preduvjeti za glazbeno-scenske manifestacije kao i kino predstave u prostorijama Kina Lovran.

5. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine Lovran osigurana su sredstva za redovno poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice Viktor Car Emin kao i za nabavka novih knjiga.

6. ZAŠTITA KULTURNO-POVIJESNIH SPOMENIKA - redovnog održavanja javnog sata

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - izdavanje Lovranskog lista.

Članak 3.

Temeljem naputka o učenju starnih jezika te ustroju izbornih programa sufinancirat će se, putem ugovora s O.Š. »V. C. Emina« Lovran:

- produženi boravak

- natjecanje učenika,

- učenički list »Feralić«,

- prisustvovanje učenika »Novigradkom proljeću«, Lidranu i dr. natjecanjima

- nagrade za odlične učenike i

- nastavni materijal i troškovi prijevoza za potrebe HNOS-a i projekata.

Članak 4.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju darovitih učenika i studenata te odluke Općinskog vijeća obuhvatiti će se stipendiranje darovitih učenika i studenata.

Članak 5.

Sredstvima za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran, a upravno tijelo Općine Lovran, vršit će njihov raspored nositeljima programa, temeljem odluke Općinskog poglavarstva.

Članak 6.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2008. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Promorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur.broj: 2156/02-01-07-63

Lovran, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr