SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

55.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02, 08/05, 04/06 - pročišćeni tekst, 6/07 i 22/07), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. donijelo je

PRORAČUN ZA 2008. GODINU
OPĆI DIO rbr. 1

Članak 1.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-07-58

Lovran, 20. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

Proračun za 2008. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr