SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

53.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 22/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 13. stavak 2. u točka 1. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/05) (u nastavku: Odluke) iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

»- korisnike - obitelji s troje i više djece«,

briše se alineja 2. točke 2., a alineja 3. postaje alineja 2. iste točke.

Članak 2.

U članku 14. stavak 2. u točki 1. iza alineje 1. dodaje se alineja 2. koja glasi:

»- dijete obitelji s troje i više djece«,

briše se alineja 2. točke 2., a alineja 3. postaje alineja 2. iste točke.

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi:

»d) dijete obitelji s troje i više djece«.

Briše se alineja 2. stavka 2. članka 15., a alineja 3. postaje alineja 2. istog stavka.

Članak 4.

U članku 31. stavku 1. točka c) iza riječi: »sa troje i više djece« dodaju se riječi: »može ostvariti pravo na besplatan prijevoz«.

Članak 5.

U članku 41. stavak 1. iza riječi: »podnosi« umjesto riječi: »Jedinstveni upravni odjel« trebaju stajati riječi: »Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-63

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr