SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

52.

Temeljem članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), i članka 7. stavak 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/07), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Općine Kostrena

Članak 1.

U Savjet mladih Općine Kostrena (u nastavku: Savjet mladih) izabiru se:

1. Maja Subotić, iz Kostrene, Glavani 38

2. Tomislav Matić, iz Kostrene, Žarka Pezelja 22

3. Nenad Vranić, iz Kostrene, Rožmanići 66

4. Tea Ahel, iz Kostrene, Šojska 29

5. Ivona Babić, iz Kostrene, Glavani 82

6. Antonio Rukavina, iz Kostrene, Šojska 27b

7. Zoran Suzanić, iz Kostrene, Sv. Lucija 70.

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih je dvije godine, računajući od dana konstituiranja istoga.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Kostrena (»Službene novine« broj 29/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih sukladno odredbi Odluke o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva i članova stalnih radnih tijela (»Službene novine« broj 2/03 i 22/05) kojom se propisuje pravo na naknadu članovima stalnih radnih tijela Općinskog vijeća.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Općinska uprava.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Služenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-58

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr