SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

51.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2008. godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 4.450.000,00

Redovno održavanje 1.600.000,00

Zimska služba 120.000,00

Uređenje prilaznog puta Šodići 100.000,00

Uređenje dijelova Trim staze 30.000,00

Cesta za nova gradilišta u Mažerima 80.000,00

Put Paveki - prema moru 40.000,00

Uređenje stepeništa - Šojska ulica 20.000,00

Cesta Rožmanići - izrada obložnog zida 100.000,00

Uređenje parkirališta kod crkve Sv. Barbara 100.000,00

Čišćenje cesta (hitne intervencije) 120.000,00

Uređenje i krpanje cesta 100.000,00

Horizontalna i vertikalna signalizacija 120.000,00

Sanacija oborinske odvodnje Glavani

(K.Gojević) 70.000,00

Proširenje ceste s izradom parkirališta

ispod ceste Žarka Pezelja 200.000,00

Proširenje puta u Žuknici - Barunija 30.000,00

Parkiralište iznad ambulante u Glavanima 70.000,00

Raskrižje Glavani 70.000,00

Sanacija stubišta prema uvali Svežanj 30.000,00

Uređenje parkirališta kod kružnog toka u

naselju Urinj 100.000,00

Sanacija puta prema poslovnoj zoni Ivanji 50.000,00

Sanacija ceste prema lučici Podurinj 50.000,00

Pojačano održavanje 2.850.000,00

Prilazna cesta Rožići 250.000,00

Cesta Stogirac 500.000,00

Nogostup kod Crkve Sv. Lucije 300.000,00

Nogostup u naselju Plešići 100.000,00

Nogostup na dionici ambulanta - Stogirac 200.000,00

Sanacija ceste Paličina 400.000,00

Sanacija ceste Paveki - Urinj 200.000,00

Nogostup na dionici Plodine - benzinska

postaja Šodići 300.000,00

Kružni tok Urinj 100.000,00

Cesta Mažeri 50.000,00

Cesta Plešići 300.000,00

Autobusne stanice 150.000,00

2. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH

POVRŠINA 1.800.000,00

Održavanje plaža 400.000,00

Usluga redovnog održavanja 400.000,00

Uređenje zelenih površina - hortikultura 500.000,00

Radovi na hortikulturnom uređenju 500.000,00

Održavanje zelenih površina 900.000,00

Redovno održavanje zelenih površina 900.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 1.030.000,00

Redovno održavanje 980.000,00

Utrošak električne energije 500.000,00

Održavanje javne rasvjete 400.000,00

Novogodišnja dekoracija 80.000,00

Pojačano održavanje 50.000,00

Kružni tok Urinj 50.000,00

4. ODRŽAVANJE UREĐAJA

OBORINSKE ODVODNJE 150.000,00

Redovno održavanje upojnih jama 50.000,00

Održavanje upojnih jama i građevina 50.000,00

Redovno održavanje kanalizacijskog sustava 100.000,00

Održavanje kanalizacijskog sustava 100.000,00

5. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 80.000,00

Redovno održavanje ograda i opreme

dječjih igrališta 80.000,00

6. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 900.000,00

Redovno održavanje obalnog puta i opreme 100.000,00

Redovno održavanje ograda i tuševa

na plažama 150.000,00

Redovno održavanje sanitarnih čvorova 10.000,00

Pojačano održavanje lukobrana lučice

Stara voda 220.000,00

Pojačano održavanje lukobrana lučice

Podurinj 50.000,00

Pojačano održavanje uvale Svežanj 205.000,00

Pojačano održavanje plaže Veli jarak 30.000,00

Pojačano održavanje plaže Podkvarovo 10.000,00

Pojačano održavanje plaže Veli pesak 30.000,00

Pojačano održavanje uvale Podumboka 15.000,00

Pojačano održavanje pješačkog puta Žurkovo 20.000,00

Pojačano održavanje plaže Spužvina 10.000,00

Pojačano održavanje plaže Perilo 50.000,00

7. ODRŽAVANJE GROBLJA 250.000,00

Redovno održavanje 50.000,00

Redovno održavanje groblja Sv. Lucija

i Sv. Barbara 50.000,00

Pojačano održavanje 200.000,00

Pojačano održavanje groblja Sv. Lucija 100.000,00

Pojačano održavanje groblja Sv. Barbara 100.000,00

8. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH

STANICA 80.000,00

Redovno održavanje autobusnih

čekaonica i opreme 80.000,00


SVEUKUPNO: 8.740.000,00

Članak 2.

Ukupna sredstva iz članka 1. Programa, osiguravaju se iz komunalne naknade, Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora po posebnim propisima.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-53

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr