SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

50.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/ 02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 19. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Općine Kostrebna za 2008. godinu (dalje: Program) utvrđuju se javne potrebe u narečenim vidovima skrbi na način da se osigura stanovnicima Općine Kostrena viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. To znači, ostvarivanje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, a naročito uključuje obitelji i pojedince čije materijalno stanje nije dostatno za njihovo normalno funkcioniranje.

Članak 2.

Općina Kostrena financirat će Program tijekom 2008. godine u ukupnom iznosu od 3.297.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

a) PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

1. Smještaj djece predškolske dobi

- smještaj djece u DV »Zlatna ribica« 162.000,00 kn

- smještaj djece s posebnim potrebama 155.000,00 kn

2. Sufinanciranje školske djece

- produženi boravak u Osnovnoj

školi Kostrena 76.000,00 kn

- pomoć u školovanju 6.000,00 kn

- učeničke marende 53.000,00 kn

3. Pomoć domaćinstvima

- sufinanciranje stanovanja 30.000,00 kn

- sufinanciranje režijskih troškova 70.000,00 kn

- sufinanciranje troškova prijevoza 82.000,00 kn

4. Pomoć humanitarnim udrugama 25.000,00 kn

5. Pomoć u prehrani

- pomoć obiteljima i kućanstvima

(jednokratna pomoć) 80.000,00 kn

- prehrana 570.000,00 kn

6. Pomoć u slučaju smrti 6.000,00 kn

7. Darivanje starijih osoba

- uskršnji pokloni 26.000,00 kn

- božićni pokloni 240.000,00 kn

- aktivnosti starijih osoba 10.000,00 kn

8. Dom za starije osobe 500.000,00 kn


Ukupno 2.091.000,00 kn;

b) PROGRAM JAVNOG ZDRAVSTVA

1. Program poticanja nataliteta

- naknada po rođenju djeteta 75.000,00 kn

- naknada po navršenih 6 mjeseci djeteta 50.000,00 kn

- dojenačka prehrana 115.000,00 kn

2. Sufinanciranje bolesnih, starih i nemoćnih

- zdravstvena njega

* kućna njega 185.500,00 kn

* jednokratne pelene 20.000,00 kn

- ortopedske sprave 5.000,00 kn

- pomoć u lijekovima i sanitetskom

materijalu 25.000,00 kn

- pomoć hendikepiranim osobama 50.000,00 kn

- financiranje operativnih zahvata 15.000,00 kn

- smještaj u zdravstvenu ustanovu 30.000,00 kn

- posjete bolesnima 5.000,00 kn

- prijevoz hendikepiranih osoba 20.000,00 kn

- edukacija liječnika 10.000,00 kn

- vježbe protiv osteoporoze 20.000,00 kn

3. Donacije zdravstvenim ustanovama

- pomoć zdravstvenoj stanici Kostrena 56.000,00 kn

- pomoć KBC Rijeka 30.000,00 kn

- fizijatrijska ambulanta 5.000,00 kn

4. Povećanje zdravstvenog standarda

- zdravstvena zaštita žena 114.500,00 kn

- specijalistički pregledi

* UTZ pregledi 25.000,00 kn

* kardiološki pregledi 25.000,00 kn

* pregledi urološkog i probavnog trakta 40.000,00 kn

* oftamološki pregledi 20.000,00 kn

* kirurški pregledi 20.000,00 kn

* dodatno cijepljenje 25.000,00 kn

5. Prevencija novotvorevina (mamografja)

- pregledi prema indikacijama 20.000,00 kn

- redoviti pregledi 20.000,00 kn

6. Zdravstvena preventivna zaštita djece

- preventivna zaštita zubi djece u DV

»Zlatna ribica« 20.000,00 kn

- zdravstveni nadzor djece u

DV »Zlatna ribica« 10.000,00 kn

- psihosocijalna pomoć u DV

»Zlatna ribica« 25.000,00 kn

- korektivno-medicinska gimnastika

učenika OŠ Kostrena 20.000,00 kn

- psihosocijalna terapija 10.000,00 kn

- edukacija mladih 10.000,00 kn

7. Unapređenje zdravlja mještana Kostrene

- Kostrena zdravi grad 10.000,00 kn

- Općina prijatelj djece 5.000,00 kn

8. Tekuće i investicijsko održavanje

zdravstvenih objekata 70.000,00 kn


Ukupno: 1.206.000,00 kn


SVEUKUPNO: 3.297.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-57

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr