SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

49.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/ 02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Kostrena.

Svrha Programa je poticanje i promicanje sporta, provođenje sportske i zdravstvene kulture djece i mladih, te stvaranje uvjeta za uključivanje što većeg broja djece i mladih u organizirane oblike sportskih aktivnosti pod stručnim vodstvom trenera i liječnika sportske medicine.

Program obuhvaća donacije sportskim klubovima i udrugama, posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, stipendiranje vrhunskih sportaša, poticanje rekreacije i ostalih aktivnosti za očuvanje zdravlja i postizanje boljih psihofizičkih sposobnosti mještana, održavanje memorijalnih sportskih turnira i drugih sportskih natjecanja i manifestacija.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog programa provode se kroz rad sportskih klubova i udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Program se sastoji od tri programske cjeline:

1. amaterski sport i rekreacija

2. manifestacije u sportu

3. vrhunski sport

U provedbu programa uključeno je stotinjak stručnih osoba koja djeluju u sportskim klubovima i udrugama (treneri, liječnici, ostali djelatnici klubova i udruga).

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1. u Proračunu za 2008. godinu Općina Kostrena osigurala je sredstva u iznosu od 3.585.150,00 kn za tekuće prijenose.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređena su na 18 udruga koje su se prijavile na natječaj, a kriterij za dodjelu bio je:

1. Stručni rad

1.1. Seniorski trener - profesionalac

1.2. Seniorski trener - amater

1.3. Trener juniora

1.4. Trener kadeta

1.5. Trener sportske škole

2. Troškovi natjecanja

2.1. Seniorska momčad - gostovanje

2.2. Seniorska momčad - domaćin

2.3. Juniorska momčad (gostovanje - domaćin)

2.4. Kadetska momčad (gostovanje - domaćin)

2.5. Sportska škola (vani - kući)

2.6. Troškovi međunarodnih natjecanja - vani

2.7. Troškovi međunarodnih natjecanja - kući

3. Sportska oprema

3.1. Seniorska momčad

3.2. Juniorska momčad

3.3. Kadetska momčad

3.4. Sportska škola

4. Troškovi administracije

4.1. Administrativac - amater

4.2. Administrativac - profesionalac

5. Sportska dostignuća udruga u prošloj godini

6. Ostalo

6.1. Troškovi kotizacije natjecanja u ligama

6.2. Apoteka (vitamini, lijekovi, sprejevi)

6.3. troškovi kondicionih treninga

Članak 4.

Sredstva iz stavka 1. članka 3. ovog Programa raspoređuju se:

1. NK »POMORAC« - troškovi nabavke opreme, troškovi sudaca i delegata, honorari trenera (9), topli obrok za gostovanja i spavanje na kojima se provede više od 16 sati, putni troškovi igrača, prijevoz na prvenstvene i kup utakmice, maser, registraciju igrača, kotizacija i troškovi administracije kluba (ukupno 7 kategorija - 200 igrača)

- 1.400.000,00 kn - donacija

- 515.000,00 kn - kapitalna donacija

2. JK »GALEB« - troškovi natjecanja na temelju kalendara HJS (natjecanja u Hrvatskoj, natjecanja u inozemstvu, regata u organizaciji HJS), nabavka osnovnih sredstava (jedrilice, jedra i potrošni materijal za jedrilice), gorivo za vozila i čamce, honorari trenera i domara, članarine HJS, međunarodne članarine i režijski troškovi

- 310.000,00 kn - donacija

- 35.150,00 kn - troškovi održavanja

- 100.000,00 kn - nabavka jedrilica

3. KPA »KOSTRENA« - troškovi natjecanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, nabavka osnovnih sredstava (ronilačka oprema, ronilački kompjuteri, komplet za podvodnu fotografiju, kompresor), honorari trenera i domara i režijski troškovi

- 90.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

4. KBS »BURA« - oprema natjecatelja, putni troškovi za natjecanja, naknade trenerima, članarine Boxing savezu, apoteka (vitamini, lijekovi, sprejevi) i režijski troškovi

- 50.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

5. BK »KOSTRENA« - troškovi odjeće igrača, troškovi opreme za igru, troškovi registracije, troškovi trenera, troškovi natjecanja, putni troškovi, boćarski rekviziti

- 50.000,00 kn - donacija

6. ŠRD »KOSTRENA« - natjecanja (klupska, međuopćinska, županijska, državno - seniori žene), treneri, oprema za natjecatelje

- 40.000,00 kn - donacija

- 25.000,00 kn - troškovi održavanja

7. KPD »INA KOSTRENA« - natjecanja u podvodnom lovu, klupska natjecanja, ekološke akcije, servis kompresora i boca, ronilačka oprema, honorar domaru

- 40.000,00 kn - donacija

8. ŠRD »INA KOSTRENA« - troškovi natjecanja (međuopćinska, županijska), dva klupska natjecanja i režijski troškovi

- 30.000,00 kn - donacija

9. KK »KOSTRENA« - troškovi natjecanja (klupsko, međuopćinsko, županijsko), troškovi trenera, kotizacija i oprema

- 80.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

10. ODRED IZVIĐAČA »SJEVER-JUG« - troškovi natjecanja, naobrazbe i logorovanja

- 35.000,00 kn - donacija

11. STOLNI TENIS - škola stolnog tenisa, trener i oprema

- 20.000,00 kn donacija

12. TENIS KLUB »KOSTRENA« - škola tenisa, trener i troškovi natjecanja

- 10.000,00 kn - donacija

13. RK KVARNER - KOSTRENA - troškovi natjecanja (klupsko, međuopćinsko, županijsko), troškovi trenera, kotizacija, oprema i škola rukometa

- 80.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

14. OK KOSTRENA - oprema, škola odbojke, trener, troškovi natjecanja

- 90.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

15. VK »JADRAN KOSTRENA« - troškovi nabave opreme, sudaca i delegata, troškovi trenerima, prijevoz na prvenstvene i prijateljske utakmice i to za zimsko i

ljetno prvenstvo u tri kategorije; juniori, kadeti i seniori, troškovi registracije, seminara za suce i delegate)

- 100.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

- 60.000,00 kn - troškovi održavanja

16. TENIS KLUB QUIET PLEASE - natjecanja, oprema

- 10.000,00 kn - donacija

- 10.000,00 kn - trošak najma sportskih terena

17. LUČICA PODURINJ

- 32.500,00 kn donacija

18. LUČICA STARA VODA

- 22.500,00 kn - troškovi održavanja

19. STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA

- 55.000,00 kn

20. LIJEČNIČKI PREGLEDI SPORTAŠA

- 60.000,00 kn

21. SPONZORIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA (Memorijal »Egon Polić«, Kostrenska regata, Memorijal »Zlatko Jurković«, Memorijal »Niko Medanić«, Memorijal »Milan Perović«, rukometni turnir, odbojkaški turnir, košarkaški turnir, Kup Sveti Nikola, natjecanje UDVDR)

- 120.000,00 kn

22. SPONZORIRANJE ISTAKNUTIH SPORTAŠA KOSTRENE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA

- 26.000,00 kn

23. MANIFESTACIJA SPORTAŠ GODINE

- 17.000,00 kn

Članak 5.

Stipendirat će se vrhunski sportaši Kostrene (kategorija I., II. i III.) prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša (Odluka Hrvatskog olimpijskog odbora - 1999. godina).

Naknade za stipendiste iznosit će:

I. kategorija 1.000,00 kn

II. kategorija 800,00 kn

III. kategorija 600,00 kn.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2008. godinu ili osoba koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 7.

Klubovi su polugodišnje dužni davati financijska izvješća. Općinsko poglavarstvo može uz pisanu suglasnost pojedinog korisnika odobrenih sredstava iz članka 4. ovog Programa, prenijeti dio neutrošenih sredstava jednog korisnika na drugog korisnika, a sve unutar ukupno odabranih sredstava za sportske organizacije. Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-56

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr