SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

47.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07), članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi (u nastavku: Program), utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima, poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Općinu Kostrena.

Ovim Programom osiguravaju se uvjeti redovne programske aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika, kao i podizanje turističke ponude, i to kroz sljedeće djelatnosti:

- knjižnička djelatnost

- izdavačka djelatnost

- glazbeno-scenska djelatnost

- njegovanje folklorne baštine

- očuvanje i njegovanje čakavskog govora

- očuvanje pomoračke tradicije

- očuvanje tradicije maškara

- pomoć udrugama.

Članak 2.

Općina Kostrena financirat će sredstvima Proračuna za 2008. godinu kulturne potrebe i aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.788.020,00 kn, od čega programe kulture s iznosom od 1.314.020,00 kuna te glazbeno scensku djelatnost s iznosom od 474.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena, i to kako slijedi:

1. Javna ustanova Narodna

knjižnica Kostrena 407.020,00 kn

2. Njegovanje folklorne baštine

- Klapa Kamik 25.000,00 kn

- Ženska klapa 10.000,00 kn

3. Očuvanje pomoračke tradicije

- Bratovština Sv. Nikola

i. redovna djelatnost 18.000,00 kn

ii. tiskanje spomenice 15.000,00 kn

- Udruga pomorskih kapetana 30.000,00 kn

4. Njegovanje čakavskog govora

- Katedra čakavskog sabora

i. redovna djelatnost 40.000,00 kn

ii. tiskanje zbornika 50.000,00 kn

5. List »Naša Kostrena« 190.000,00 kn

6. Tradicija maškara

- karnevalska povorka 15.000,00 kn

- maškarane večeri 29.000,00 kn

- autorally Pariz Bakar 2.000,00 kn

- Udruga karnevalskih gradova 1.000,00 kn

- Karnevalfest 100.000,00 kn

7. Pomoć udrugama društvenih djelatnosti

- Narodna čitaonica Kostrena

i. redovna djelatnost 50.000,00 kn

ii. oprema 40.000,00 kn

- UDVDR Kostrena 15.000,00 kn

- Veli pinel 40.000,00 kn

- »Vali« keramika 13.000,00 kn

- udruga Kumpanija 17.500,00 kn

8. Sufinanciranje programa u kulturi 30.000,00 kn

9. Glazbeno scenska djelatnost

- Jesen u Kostreni 100.000,00 kn

- Proljeće u Kostreni 30.000,00 kn

- Dani Općine 175.000,00 kn

- Umjetnička kolonija Žurkovo 15.000,00 kn

- Obilježavanje državnih praznika 6.000,00 kn

- Večer klapa u Žurkovu 7.000,00 kn

- Festival MIK 126.000,00 kn

- Ljetna kulturna događanja 15.000,00 kn

10. Pomoć udrugama i župama

- Sufinanciranje prijevoza udruga i župa 16.500,00 kn

- Pomoć vjerskim zajednicama 50.000,00 kn

11. Kulturni programi TZ Kostrena

- Kostrenska kuhinja 5.000,00 kn

- Manifestacija »Utrčimo u ljeto« 10.000,00 kn

- glazbeno pjesničke večeri 5.000,00 kn

- promidžbeni film 20.000,00 kn

12. Tekuće i investicijsko održavanje

kulturnih domova 70.000,00 kn

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2008. godinu ili osoba koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-55

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr