SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

46.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2008. godinu, za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja,

4. javnu rasvjetu,

5. vodoopskrbu,

6. odvodnju otpadnih voda.

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

1. JAVNE POVRŠINE 400.000,00

1. Gradnja dječjeg igrališta na Urinju 200.000,00

2. Gradnja dječjeg igrališta u Žuknici 200.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE 1.450.000,00

1. Rekonstrukcija ceste prema uvali

Žurkovo 1.450.000,00

3. GROBLJA 3.200.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice groblja Sv. Lucija 3.200.000,00

4. SUSTAV JAVNE RASVJETE 250.000,00

1. Izgradnja javne rasvjete na obalnoj šetnici 250.000,00

5. OBJEKTI I UREĐAJI OPSKRBE

PITKOM VODOM 1.730.000,00

1. Zamjena vodovoda ulice Iva Šodića 400.000,00

2. Izgradnja vodovoda dionice

Žuknica - Rožići 470.000,00

3. Izgradnja vodovoda Dujmići 260.000,00

4. Izgradnja vodovoda Doričići 600.000,00

6. OBJEKATI I UREĐAJI ODVODNJE I

PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA 2.400.000,00

1. Gradnja kanalizacijskog ogranka Žuknica 200.000,00

2. Gradnja kanalizacijskog kolektora i

ogranaka Glavani 500.000,00

3. Gradnja kanalizacijskog kolektora

Vrh Martinšćice - spoj s GK I 800.000,00

4. Gradnja kanalizacijskog ogranka Plešići 100.000,00

5. Gradnja oborinske kanalizacije

Vrh Martinšćice 800.000,00


SVEUKUPNO: 9.430.000,00

Članak 3.

Ukupna sredstva Programa iz članka 2. Programa osiguravaju se iz komunalnog doprinosa, cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, naknade za koncesiju, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-52

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr