SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

45.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/ 01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 11. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 26/00, 34/ 01, 15/04, 30/04, 22/05) (u nastavku: Odluka), mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos plaća se u pravilu nakon konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno plaćanje javnih prihoda.«

Članak 2.

Članak 15. Odluke mijenja se i glasi:

»Pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ima obveznik koji gradi, dograđuje, nadograđuje i rekonstruira, a prebiva na području Općine Kostrena neprekidno više od 10 godina, računajući unatrag od dana obračuna komunalnog doprinosa.

Djelomično oslobađanje priznaje se u visini od 50 % od obračunatog iznosa komunalnog doprinosa za obujam do 500 m3 i pod uvjetom da obveznik gradi stambeni objekt za vlastito stanovanje iz razloga nerješenog ili neodgovarajuće rješenog stambenog pitanja. Na preostali utvrđeni obujam obračunava se puni iznos komunalnog doprinosa.

Kao dokaz nerješenog ili neodgovarajuće rješenog stambenog pitanja obveznik je dužan dostaviti ovjerenu javnobilježničku izjavu te potvrdu zemljišno knjižnog ureda i ureda za katastar da na području Općine Kostrena on i članovi obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu, nemaju u vlasništvu stan ili kuću, odnosno dokaz da su stan ili kuća neodgovarajući.

Odredbe stavka 1. i stavka 2. ovog članka odnose se i na gradnju pomoćnog objekta unutar okućnice uz ispunjavanje uvjeta iz članka 15.b. stavak 1. ove Odluke.«.

Članak 3.

U članku 15.b. stavak 1. Odluke iza riječi: »može iskoristiti« umjesto riječi: »samo jedan put« trebaju stajati riječi: »jedan put, a iznimno u više navrata dok zbroj pojedinačnih vrijednosti obujma za koji se priznaje oslobađanje dostigne veličinu utvrđenu člankom 15.stavak 2. ove Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-60

Kostrena, 19. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr