SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

45.

Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04, 110/04, 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 20. sjednici održanoj 4. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2008. godinu:

. Javne površine

. Nerazvrstane ceste

. Javna rasvjeta

. Opskrba pitkom vodom

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

. Groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata st. 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

1. Riva Bakar - nastavak sanacije rive,

izvođenje radova na uređenju portića

Vrijednost: 2.500.000,00 kn

2. Bakar - uređenje prostora Žal ribara

- izgradnja ljetne pozornice

- Izrada projektne dokumentacije 50.000,00 kn

- Izvođenje radova 450.000,00 kn

Ukupna vrijednost: 500.000,00 kn

3. Bakar - izgradnja parkirališta u staroj

gradskoj jezgri

- Izrada projektne dokumentacije 100.000,00 kn

- Otkup zemljišta 150.000,00 kn

Ukupna vrijednost: 250.000,00 kn

5. Nastavak izrade projektne

dokumentacije za uređenje Jaza

Vrijednost: 200.000,00 kn

6. Praputnjak - izrada projektne

dokumentacije za izgradnju

parkirališta preko puta groblja i škole

Vrijednost: 100.000,00 kn


SVEUKUPNO: 3.550.000,00kn

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu 1.550.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, 1.500.000,00 kuna iz sredstava koncesijske naknade i 500.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Bakra.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 3.

1. Proširenje ceste Zamišćići

- izrada projektne dokumentacije 40.000,00 kn

- otkup zemljišta 200.000,00 kn

- izvođenje radova 960.000,00 kn

Ukupna vrijednost: 1.200.000,00 kn

2. Prelaganje ceste ispred škole

Kukuljanovo

- izrada projektne dokumentacije 50.000,00 kn

- otkup terena 200.000,00 kn

Ukupna vrijednost: 250.000,00 kn

3. Izgradnja ceste na Kukuljanovu od

Tomina do vodospreme

izrada idejnog projekta

Vrijednost: 60.000,00 kn

4. Škrljevo - izrada projektne

dokumentacije ceste u Borićima -

prilaz za vatrogasni dom

Vrijednost: 60.000,00 kn

5. Hreljin - cesta za vatrogasni dom

- izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 60.000,00 kn

6. Rekonstrukcija ceste prema groblju

Hreljin - izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 60.000,00 kn

7. Uređenje autobusnih stajališta, dobava

i postava autobusnih čekaonica

Vrijednost: 100.000,00 kn

8. Bakar - uređenje ugibališta na

Magistrali iznad Bakra

Vrijednost: 140.000,00 kn

9. Bakar - izgradnja ceste za novo groblje

- izrada idejnog projekta

Vrijednost: 200.000,00 kn

10. Kukuljanovo - izgradnja ceste kod

doma kulture

- izrada projektne dokumentacije

Vrijednost: 100.000,00 kn


SVEUKUPNO: 2.230.000,00 kn

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 950.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 1.280.000,00 kn iz sredstva Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 4.

Izgradnja - proširenje javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra:

1. Izgradnja javne rasvjete - Plase - od

raskršća do željezničke stanice

i prema Maloj Plasi

Vrijednost: 200.000,00 kn

2. Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj

zoni R-27, izrada

projektne dokumentacije, izvođenje

radova

Vrijednost: 1.000.000,00 kn

3. Izgradnja javne rasvjete u vikend

naselju Lepenice

Vrijednost: 100.000,00 kn

4. Proširenje rasvjete u naselju Baraći

Vrijednost: 100.000,00 kn


SVEUKUPNO: 1.400.000,00 kn

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.400.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

V. OPSKRBA PITKOM VODOM

Članak 5.

1. Izgradnja vodovoda Plase - Melnice

- Sufinanciranje izgradnje

Vrijednost: 3.500.000,00 kn

2. Sufinanciranje programa Voda 3

Vrijednost: 200.000,00 kn


SVEUKUPNO: 3.700.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.

VI. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Članak 6.

1. Izgradnja kanalizacije Grada Bakra

- sufinanciranje izrade projektne

dokumentacije

Vrijednost: 300.000,00 kn


SVEUKUPNO: 300.000,00 kn

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu 300.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 7.

1. Nastavak sanacije potporno-ogradnog

zida (uz cestu) na groblju Krasica

Vrijednost: 200.000.00 kn

2. Uređenje parkirališta - groblje Krasica

Vrijednost: 50.000,00 kn

3. Popločenje staza na groblju Praputnjak

Vrijednost: 150.000,00 kn

4. Izgradnja ukopnih mjesta na groblju

Škrljevo

- izrada izvedbenog projekta 20.000,00 kn

- izvođenje radova 180.000,00 kn

Ukupna vrijednost: 200.000,00 kn

5. Izgradnja ukopnih mjesta na groblju

Kukuljanovo

- izrada izvedbenog projekta 20.000,00 kn

- izvođenje radova 180.000,00 kn

Ukupna vrijednost: 200.000,00 kn

6. Uređenje groblja Zlobin (potporni

zid, staze...)

Vrijednost: 300.000,00 kn


SVEUKUPNO: 1.100.000,00 kn

Financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.100.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

VIII. KAPITALNI PROJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 8.

1. Sanacija deponija i nabavka opreme

(K.D. »Čistoća« d.o.o.)

Vrijednost: 1.312.400,00 kn

2. Izgradnja objekata vodoopskrbe,

odvodnje i pročišćavanja otpadnih

voda (K.D. »Vodovod i

kanalizacija« d.o.o.)

Vrijednost: 1.591.027,00 kn


SVEUKUPNO: 2.903.427,00 kn

Financijska sredstva u iznosu od 2.903.427,00 kuna osigurati će se iz dijela cijene komunalne usluge koje naplaćuju K.D. »ČISTOĆA« d.o.o. i K.D. »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o. na području Grada Bakra.

Članak 9.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.183.427,00 kuna.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-07-18

Bakar, 4. prosinca 2007.

Predsjednica
gradskog vijeća Grada Bakra
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr