SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 51. Ponedjeljak, 24. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

39.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 4. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRORAČUNU GRADA BAKRA
ZA 2008. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za 2008. godinu sastoji se od ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 65.790.773,00 kuna, odnosno rashoda i izdataka u iznosu od 65.790.773,00 kuna kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2008. GOD.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/06

Ur. broj: 2170-02-02-07-19

Bakar, 4. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 

Odluka o Proračunu Grada Bakra za 2008.   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=535&mjesto=51222&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr