SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
GRAD RIJEKA
30

160.

Na temelju članka 50. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/02, 10/03 i 18/06) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici održanoj 11. prosinca 2007. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine

Članak 1.

Ovim se Zaključkom utvrđuje visina slobodno ugovorene najamnine za stan i stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Visina slobodno ugovorene najamnine, ovisno o kategoriji stana, počevši od 1. siječnja 2008. godine, utvrđuje se za metar četvorni stana kako slijedi:

- za stan I. kategorije 8,71 kn/m2;

- za stan II. kategorije 6,11 kn/m2;

- za stambeni prostor 3,82 kn/m2.

Članak 3.

Slobodno ugovorena najamnina iz članka 2. ovoga Zaključka, raspoređuje se:

- kao doprinos za zajedničku pričuvu zgrade,

- razlika, kao sredstva Proračuna Grada.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovog Zaključka, prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/02).

Članak 5.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/99-96

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 11. prosinca 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr