SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
GRAD RIJEKA
30

146.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2008. godinu za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu,

-opskrbu pitkom vodom,

-odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

-održavanje čistoće,

-prijevoz putnika

-odlaganje komunalnog otpada,

-tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 7.200.000,00

-Javne površine Trg Sv. Barbara
- 2. faza, 800 m2350.000,00

-Javne površine u Starom gradu
- Vitezovićeva ulica, 780 m22.850.000,00

-Javne površine u Starom gradu
- Užarska ulica, 1200 m24.000.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 240.000,00

-Javne površine u komunalnom opremanju
zemljišta za izgradnju stanova po POS-u
Rujevica - 1. faza, 1571 m2 - dio 240.000,00

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 9.200.000,00

-Pristupne ceste po rješenjima komunalnog
doprinosa dužine 100 m' 500.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
dužine 280 m' - dio 1.400.000,00

-Pristupna cesta za Sveučilišni kampus
na Trsatu dužine 800 m' - dio 1.500.000,00

-Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji
Zapadni Zamet dužine 250 m' 500.000,00
-prijelazni radovi

-Pristupna cesta PC Policentro s
infrastrukturom dužine 1500 m' - dio 150.000,00

-Tunelski priključci na cestu D-404 dužine
250 m' - projektna priprema 50.000,00

-Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima
Mjesnih odbora - studije izvodljivosti 100.000,00

-Kružno raskrižje Parkovi cesta dužine
953 m' - prijelazni radovi 2.000.000,00

-Pristupna cesta na Srdočima GP2c - I. faza
dužine 150 m' 1.400.000,00

-Pristupna cesta 25 za stambene objekte
na Krnjevu dužine 150 m' - priprema 500.000,00

-Pristupna cesta, nastavak Ulice Tina
Ujevića - priprema 600.000,00

-Pristupna cesta, do tenis centra
u Marčeljevoj dragi - priprema 500.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 25.310.000,00

-Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m'
- priprema 2.000.000,00

-Županijska cesta ŽC 5025 Rujevica
- Marčelji dužine 3100 m', 6.000.000,00
imovinsko-pravna priprema

-Ulica Ivana Pavla II - II. faza
(ex Nova Ciottina) dužine 85 m' 200.000,00

-Pristupna cesta u komunalnom opremanju
zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici
- I. i II. faza, dužine 1200 m' - dio 8.710.000,00

-Ceste u zahvatu DPU Kantrida
dužine 930 m' - dio 8.400.000,00

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 1.250.000,00

-Javna rasvjeta pristupne ceste na lokaciji
Zapadni Zamet dužine 225 m' 100.000,00

-Javna rasvjeta Vitezovićeve ulice
dužine 220 m' 150.000,00

-Javna rasvjeta Užarske ulice dužine
1560 m' 1.000.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 1.900.000,00

-Javna rasvjeta prema DPU Kantrida
dužine 1.400 m' - dio 1.100.000,00

-Javna rasvjeta stambenog područja
Rujevica - I. faza dužine 1.750 m' 800.000,00

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 2.500.000,00

-450 ukopnih mjesta na općim poljima - dio 2.000.000,00

-Proširenje gradskih groblja 500.000,00

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 16.101.400,00

-Zamjena cjevovoda izvor Rječina
- Zoretići I. faza dužine 3.400 m'
-prijelazni radovi 2.824.500,00

-Vodoopskrba otoka Krka dužine 7.500 m',
- sufinanciranje radova III. dionice 2.259.600,00

-Izgradnja tlačnog cjevovoda CS Kozala
- VS Streljana dužine 2.700 m'
- prijelazni radovi 1.412.250,00

-Izgradnja vodovoda prema Programu
vode 3 dužine do 8.000 m' - dio 5.649.000,00

-Vodoistražni radovi - dokumentacija
i radovi - dio 225.900,00

-Izrada projektne dokumentacije 282.450,00

-Rekonstrukcija vodovoda dužine 1.100 m'
i vodospreme Kantrida - projekti
i radovi - dio 747.500,00

-Izgradnja vodovoda i objekti G. Pulac
dužine 1690 m' 1.412.250,00

-Izgradnja vodovoda za potrebe
Sveučilišnog kampusa na Trsatu - dio 282.450,00

-Izgradnja vodovoda za stanove po POS-u
Rujevica dužine 500 m' 384.100,00

-Izgradnja vodovoda za Platak dužine
10.000 m' - projektna dokumentacija 451.900,00

-Vodoopskrba kompleksa zgrada
Ulice Tina Ujevića - nastavak 169.500,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 400.000,00

-Izgradnja vodovoda u zahvatu
DPU Kantrida dužine 980 m' - dio 400.000,00

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 11.670.400,00

-Kanalizacijski sustav Grobnik,
dužine 6.000 m' - dio 5.122.000,00

-Kanalizacija Klana -, dužine 2.800 m',
projekti - dio 104.000,00

-Projektna dokumentacija 944.000,00

-Kolektor u Ulica Bože Starca Jurićeva
dužine 680 m' 354.000,00

-Kolektor u Ulica Tina Ujevića
- dužine 350 m' 236.000,00

-Izgradnja kanalizacije po Programu
Kanalizacija 1 - dio 443.000,00

-Odvodnja Sveučilišnog kampusa
na Trsatu - dio 236.000,00

-Odvodnja za stanove POS Rujevica,
dužine 350 m' 284.400,00

-Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacija
u Ul. M. Grbac, dužine 450 m' - dio 472.000,00

-Odvodnja u trupu ceste Ž5025 171.000,00

-Kanalizacijska mreža grada Rijeke
- dio po prioritetima 1.770.000,00

-Kolektor u Kvarnerskoj ulici 472.000,00

-Kolektor u Ulica Corado Illiasich 413.000,00

-Kolektor naselja Turan 295.000,00

-Kolektor u Vinogradskoj ulici 354.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 4.000.000,00

-Odvodnja i kanalizacija prema
DPU Kantrida, dio 4.000.000,00

VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 8.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 7.470.000,00

-Nabava specijalnih vozila i opreme
za odvoz otpada 7.470.000,00

IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 14.804.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - dio 12.147.000,00

-Izgradnja reciklažnih dvorišta, projekti,
izgradnja - dio 2.657.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 4.524.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - financijska pomoć
Fonda 4.000.000,00

-Izgradnja Centralne zone za gospodarenje
otpadom Marišćina, I. faza - dio 524.000,00

X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA PRIJEVOZ PUTNIKA

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 5.500.000,00

-Nabava 25 autobusa 5.500.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 200.000,00

- Izrada projekta za autobazu 200.000,00

XI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 11.

Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava naknade za koncesiju
u ukupnom iznosu od 1.600.000,00

-Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko
održavanje tržnica 1.600.000,00

Članak 12.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 113.869.800,00 kuna.

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 021-05/07-01/229

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr