SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

67.

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« RH broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici dana 29. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 46/06), (dalje u tekstu: Odluka) u članku 17. stavak 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»- novorođenoj djeci osigurava se jednokratna pomoć u visini od 2.000 kn po djetetu«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/06-01/8

Ur. broj: 2156/01-01-07-2

Opatija, 29. studenoga 2007.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Opatije

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr