SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

62.

Na temelju članka 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine«PGŽ, broj 23/01, 08/06 i 18/06 pročiš

ćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o prirezu i porezu na dohodak

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Grad Opatije.

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 7,5%. Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 3.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Opatije.

Članak 4.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava, Ispostava Opatija, sukladno propisima koji reguliraju predmetnu oblast.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, objavit će se i u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/07-01/15

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr