SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 49. Petak, 21. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

58.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine donijelo je

III. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

1. U godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 46/06, 15/07 i 31/07), točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

 

 

Program 2007.

III. izmjena
Programa 2007.

Ind.

1.

Prihodi od komunalne naknade

14.000.000,00

13.200.000,00

 

2.

Sredstva proračuna za održavanje komunalne infrastrukture

3.063.400,00

3.863.400,00

 

 

UKUPNO PRIHODI

17.063.400,00

17.063.400,00

 

2. Tabela 1. koja je sastavni dio Godišnjeg Programa, zamjenjuje se novom tabelom 1. koja je prilog i sastavni dio ove izmjene Programa.

3. Ove izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/115

Ur. broj: 2156/01-01-07-6

Opatija, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

III. izmjene godišnjeg programa održavan  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr