SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

59.

Temeljem članka 49. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07) i članka 44. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06, 31/07), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 09/06, 22/06, 29/07) u članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Baška izvršava se nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/33

Ur. broj: 2142-03-07-2

Baška, 6. prosinca 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr