SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD RIJEKA
30

139.

Na temelju članka 29. stavka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 30/06, 7/97, 16/98, 24/98, 28/99, 6/ 00, 22/00, 3/01 - pročišćeni tekst, 6/01, 10/02, 07/04, 02/05 i 28/06) i članka 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 02, 20/05 i 27/05), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici 11. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju vrijednosti parametra »a«
za izračun visine mjesečne zakupnine u 2008. godini

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine po 1 m2 korisne površine poslovnog prostora za 2008. godinu u iznosu od 4,81 e preračunato u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostave računa.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun vrijednosti mjesečne zakupnine u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/06).

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 022-05/07-01/98-96

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 11. prosinca 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr