SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD KRALJEVICA
30

50.

»Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2008. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom i

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:

Članak 3.

Iz namjenskih sredstava za razvoj u cijeni komunalne usluge financirat će se projekti komunalnih društava zajedno s Gradom Rijeka i ostalim jedinicama suvlasnicima komunalnih društava i to:

Izgradnja sustava vodoobskrbe i odvodnje

na području KD ViK Rijeka 1.662.000

Građenje objekata i nabavka opreme za

odlaganje komunalnog otpada 1.887.000

Nabavka opreme za prijevoz putnika 370.000


Ukupno 3.919.000

Članak 4.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 5.314.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 700.000 kuna, a iz ostalih sredstava Proračuna 695.000 kuna, te iz namjenskih sredstava za razvoj komunalne infrastrukture u iznosu od 3.919.000 kn.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2008.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. Broj: 2170/08-08-07-14

Kraljevica, 13. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr