SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

41.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 24/01, 06/02, 32/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
na području Grada Čabra

Članak 1.

U članku 2. stavku 2. točki 1. riječi i brojke: »u vremenu od 6,00 do 24,00 sata« zamjenjuju se riječima i brojkama: »u vremenu od 5,30 do 24,00 sata«.

Članak 2.

U članku 3. riječi i brojke: »u vremenu od 6,00 do 02,00 sata« zamjenjuju se riječima i brojkama: »u vremenu od 5,30 do 1,30 idućeg dana«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 335-01/07-01/10

Ur. broj: 2108/01-07-2

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr