SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

40.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 14. prosinca 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog druge
izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu
rada Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog druge izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 11. prosinca 2007. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/07-01/5

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr