SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

39.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 14. prosinca 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog prve
izmjene Statuta Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog prve izmjene Statuta Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar, kojeg je Upravno vijeće utvrdilo na sjednici od 11. prosinca 2007. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/07-01/4

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr