SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

38.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02, 36/02 i 22/05) i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 32/01 i 06/02) na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar

Članak 1.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića »Buba Mara« Čabar imenuje se Sintija Žurga, Tometi 1, Čabar.

Članak 2.

Vršitelj dužnosti iz članka 1. ove Odluke preuzima dužnost 15. prosinca 2007. i imenuje se do imenovanja ravnatelja, a najduže do 15. prosinca 2008. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klsds: 601-01/07-01/6

Ut. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr