SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

37.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04 i 110/ 04), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Gradu Čabru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/02) i temeljem članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02, 36/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici 14. prosinca 2007.

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih poslova
na području Grada Čabra

Članak 1.

Na temelju natječaja za davanje koncesije za obavljanje pogrebnih poslova objavljenog u Novom listu od 11. studenoga 2007. god. daje se koncesija za obavljanje pogrebnih na području grada Čabra tvrtci VIOLA-IMPEX d.o.o. iz Delnica, Tržnica bb.

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok počinje teći s danom sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Naknada za koncesiju iznosi 12.000,00 kuna godišnje i uplaćuje se u korist Proračuna grada Čabra najkasnije do 30. studenog za tekuću godinu.

Članak 4.

Za pruženu uslugu koncesionar primjenjuje cijene iz ponudbenog troškovnika. Ponudbeni cjenik je sastavni dio Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Međusobna prava i obveze između davatelja koncesije i koncesionara uređuje se ugovorom o koncesiji. Ugovor o koncesiji s koncesionarom sklapa Poglavarstvo Grada Čabra. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Čabra za potpisivanje Ugovora o koncesiji za davatelja koncesije.

Članak 6.

Rok za sklapanje Ugovora o koncesiji je 15 dana od stupanja ove Odluke na snagu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/199

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr