SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

34.

Na temelju odredbe članka 6., stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 06/02 i 22/ 05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. studenoga 2007. godine donijelo je

I. IZMJENU ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 13. Odluke o izvršenju proračuna grada Čabra za 2007. godinu mijenja se i glasi:

Proračunska pričuva osigurava se u iznosu od 86.300,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske pričuve odlučuje Poglavarstvo.

Članak 2.

U članku 17. Odluke o izvršenju proračuna grada Čabra za 2007. godinu stavak 1. briše se.

Stavak 2. postaje stavak 1. a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o izvršenju proračuna grada Čabra za 2007. godinu ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-08/06-01/11

Ur. broj: 2108/01-06-3

Čabar, 23. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr