SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

32.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« broj 24/01, 06/02, 31/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 14. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Socijalnog programa Grada Čabra
za 2008. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Čabra za 2008. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Grada Čabra za 2008. godinu u iznosu od 490.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Prijevoz učenika - 200.000,00 kn

- financiranje prijevoza učenika polaznika Srednje škole »Vladimir Nazor« Čabar od drugog do četvrtog razreda (na području grada Čabra)

2. Podmirenje troškova stanovanja - 20.000,00 kn

- pravo na podmirenje troškova najamnine

- pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

- pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

- pravo na podmirenje plaćanja utroška vode

- pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

3. Jednokratna novčana pomoć - 6.000,00 kn

- pomoć se tijekom proračunske godine može ostvariti u najviše dva navrata (prvi puta u iznosu od 500.00 kuna i drugi puta u iznosu od 200,00 kuna)

4. Pogrebne usluge - 12.000,00 kn

- podmirenje dijela troškova ukopa članova obitelji socijalno ugroženih građana

6. Pomoć za novorođenu djecu 40.000,00 kn

- za novorođenu djecu čiji roditelji ispunjavaju uvjete predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi na području grada Čabra

7. Božićno novogodišnji pokloni 50.000,00 kn

- poklon paketi namjenjeni djeci uzrasta od 0 godina do četvrtog razreda osnovne škole (Djed Božićnjak) i prigodni božićno-novogodišnji paketi namjenjeni umirovljenicima (u suradnji sa Crvenim križem)

8. Pomoć za ogrjev - 40.000,00 kn

- sufinanciranje Primorsko-goranska županija (korisnici prava na pomoć za uzdržavanje) i Proračun Grada (uvjeti predviđeni Odlukom o socijalnoj skrbi na području grada Čabra)

9. Ostala socijalna prava - 15.000,00 kn

- podmirenje troškova marende učenika OŠ, podmirenje troškova smještaja djece u vrtić

10. Pomoć u kući starijim osobama - 80.000,00 kn

11. Humanitarne pomoći po zaključku Poglavarstva - 27.000,00 kn

Članak 3.

Korištenje sredstava Socijalnog programa ovisit će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna Grada Čabra.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 402-08/07-01/60

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 14. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr