SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

28.

Na temelju članka 35. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 73/299 i 114/01) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 06/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra na općoj uporabi

Članak 1.

Utvrđuje se gubitak statusa javnog dobra na općoj uporabi na k.č. 4108/4 k.o. Gorači.

Članak 2.

Nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe javnog dobra - puta, te će zemljišno knjižni odjel Općinskog suda u Čabru na temelju ove Odluke izvršiti brisanje javnog dobra na predmetnim nekretninama i izvršiti upis prava vlasništva na ime i korist Grada Čabra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/07-01/6

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 23. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr