SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

61.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 3/06 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 03. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa za 2008. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalna naknada (poz. 28) 390.000,00 kn

2. Ostala sredstva proračuna Općine Skrad 393.300,00 kn


U K U P N O A) 783.300,00 kn

B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu

(poz. 41) 125.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja

javne rasvjete (poz. 43)

- tekuće održavanje 17.000,00 kn

- iluminacija 3.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

(poz. 49)

- komunalni radnik 35.000,00 kn

- materijalni troškovi (sadnice, zemlja,

gorivo i mazivo) 9.000,00 kn

- uređenje parkova 56.000,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija (poz. 46) 8.100,00 kn

5. Zbrinjavanje otpada

- sa javnih površina (poz. 44) 13.000,00 kn

- sanacija deponija Sović Laz (poz. 51) 60.000,00 kn

- nakn. za odlag. kom. otpada

Gradu Delnice (poz. 52) 14.000,00 kn

- staklena ambalaža (poz. 53) 3.200,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta (poz. 42) 200.000,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta (poz. 47) 200.000,00 kn

8. Održavanje groblja (poz. 48) 40.000,00 kn


UKUPNO B) 783.300,00 kn

Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinsko poglavarstvo Općine Skrad.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 363-01/07-01/45

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr