SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

60.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/ 06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2008. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti Općine Skrad u ostvarivanju akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece«.

Članak 2.

Za ostvarenje Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 47.600,00 kn za sljedeće namjene:

- financiranje zdravstvene knjižice djeteta 200,00 kn

- poklon paketi za svu djecu predškolske

i osnovnoškolske dobi uz

blagdan Sv. Nikole 11.400,00 kn

- akcija »Prvi koraci u prometu« 300,00 kn

- stipendije i školarine 20.000,00 kn

- OŠ Skrad - sufinanciranje izleta polaznika

dječjeg vrtića 6.000,00 kn

- OŠ Skrad - sufinanciranje jednodnevnog

izleta učenika - socijalni slučajevi 1.000,00 kn

- OŠ Skrad - Školski sportski klub (kros) 2.000,00 kn.

- OŠ Skrad - nagrade učenicima 5.000,00 kn

- OŠ Skrad - prijevoz učenika Skrad - Gorica 1.700,00 kn

Članak 3.

Navedene aktivnosti od općeg su značenja za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2008. godinu.

Članak 4.

Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa, Općina Skrad provedbu akcije »Općina Skrad - prijatelj djece« ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi, sportu, kulturi, vatrozaštiti te socijalnoj skrbi.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 602-01/07-01/10

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr