SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

57.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2008. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Skrad i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

Članak 2.

U Proračunu Općine Skrad za 2008. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 220.900,oo kuna i to:

- KUD »Zeleni vir« 45.200,00 kn

- Mjesna knjižnica

- voditelj 24.000,00 kn

- knjižni fond 6.000,00 kn

- Županijski bibliobus 18.000,00 kn

- Državni arhiv u Rijeci 500,00 kn

- Udruga »Skradska žena« 63.400,00 kn

- Monografija 11.000,00 kn

- Antun Štefančić - objava romana 3.000,00 kn

- Nevenka Delač-Grgurić - objava knjige

pjesama 3.000,00 kn

- Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 1.800,00 kn

- Turistička promidžba i kulturna događanja 30.000,00 kn

Navedena sredstva služe za sufinanciranje materijalnih izdataka i drugih troškova.

Članak 3.

Općina Skrad će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organiziranju kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Skrad subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 4.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Skrad za 2008. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 16.000,00 kn donacije vjerskoj zajednici.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi osobito su značajni za Općinu Skrad pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2008. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nosiocima Programa u jednakim tromjesečnim iznosima na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 612-01/07-01/16

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr