SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA SKRAD
30

56.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 3/06 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje Programa za 2008. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinos (poz. 27) 40.000,00 kn

2. Naknada za koncesiju (poz. 20) 11.300,00 kn

3. Naknada za groblje (poz. 30 ) 45.000,00 kn

4. Sredstva Proračuna Općine Skrad 1.005.700,00 kn

6. Tekuće potpore iz županijskog

proračuna (poz. 16) 350.000,00 kn


UKUPNO A) 1.452.000,00 kn

B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Hlevci (poz. 54) dio 20.000,00 kn

2. Sanacija vodoop. sustava Skrad

(poz. 55) 170.000,00 kn

3. Sanacija vodoop. sustava Pečišće

(poz. 56) 20.000,00 kn

4. Izgradnja sustava fekalne odvodnje

(poz. 101) 500.000,00 kn

5. Izgradnja aleje na groblju u Skradu

(poz.102) 150.000,00 kn

6. Sanacija Doma u Bukovom Vrhu

(poz.103) 100.000,00 kn

7. Sanacija objekta u Skrad. Dragi - II faza

(poz. 104) 142.000,00 kn

8. Adaptacija kuglane - automatika II faza

(poz. 105) 350.000,00 kn


UKUPNO B) 1.452.000,00 kn

Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinsko poglavarstvo Općine Skrad.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.

Klasa: 361-01/07-01/12

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 4. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr